liwikipediafbContact usnewsletter subscription

Het LeHo project

LeHo scheme

Het international network voor onderwijs aan huis en in het ziekenhuis (Home and Hospital Education) via ICT

Ondanks het feit dat onderwijs de belangrijkste factor is in de preventie en de psycho-sociale gevolgen van ziekten bij kinderen en jongeren, vertonen zieke leerlingen vaak tekorten in hun vorming en onderwijs en kennen zij ook sociale problemen, wat resulteert in leerachterstand. De beste manier om hen een goede opleiding te geven is het opvoeren van hun aanwezigheid in de school, wat niet alleen voordelen biedt op het cognitieve vlak, maar ook op sociale en algemene ontwikkelingsaspecten.

Zieke leerlingen die in een hospitaal of thuis verblijven raken geïsoleerd, zijn minder geïnteresseerd en vertonen verschijnselen vna regressive. Zij krijgen geen toegang tot het reguliere onderwijs, als gevolg van hun ziekte en de er aan verbonden therapieën.

In zo een geval kan ICT een hoofdrol spelen in het aanreiken van beter communicatie en als mediator bij educatieve processen gedurende de tijd dat de zieke leerling afwezig moet blijven in de eigen school.

 

Leho ontwikkelt een online hub om effectieve tools en relevant bronmateriaal aan te reiken voor onderwijs aan huis en in het ziekenhuis aan praktijkwerkers, belanghebbenden en geïnteresseerden.

De doelen van dit project zijn:

  • uittekenen van de bepalende factoren in opleiding en vorming (key educational factors) van zieke leerlingen en aanreiken van goede praktijkvoorbeelden rond opleiding en zorg van zieke leerlingen;
  • exploreren en ontwerpen van op ICT gebaseerde oplossingen die onderwijs toegankelijk maken voor zieke kinderen in het ziekenhuis, bij onderwijs aan huis of in deeltijds onderwijs in de eigen school;
  • nagaan hoe technologie invloed kan hebben op de methodologie en pedagogie in onderwijs aan huis en in het ziekenhuis (Home and Hospital Education - HHE).
  • Initiatieven voor onderwijs aan huis en in het ziekenhuis geven een kwalitatief hoogstaand antwoord op de brede en complexe uitdaging die onderwijs aan zieke leerlingen vormt. Zij zijn innovatief en verbeteren het engagement van deze leerlingen waardoor dreigende leerachterstand en sociale isolatie, eigen aan de ziektetoestand, kunnen vermeden of minstens sterk beperkt worden.

Bovendien geloven we dat initiatieven die voor HHE, als een eerder extreme educatieve situatie, werden ontworpen, ook effectief kunnen zijn in 'normale' didactische situaties, zodat ze voor verschillende omgevingen een mogelijkheid zijn om de didactische praktijken te verbreden en te verbeteren.

Het network van kernpartners binnen het project (ervaren partners uit onderzoek en onderwijs, met inbegrip van het EDEN network met zijn 200 leden), zal nauw samenwerken met een breder netwerk van meer dan 20 geassocieerde partners, waaronder scholen voor secundair onderwijs, onderwijsoverheden en andere gerelateerde netwerken, waardoor een verreikende impact van ICT gebruik bij het ontwikkelen van leermiddelen voor zieke leerlingen kan ontstaan.